druhy antikoncepce
druhy antikoncepce

Základní přehled jednotlivých typů antikoncepce. Jak si vybrat tu správnou?

Ze školy víme, že pokud nechceme nečekaně otěhotnět, měli bychom se během styku chránit. Pravděpodobně jsme slyšeli, že máme používat kondomy, případně brát hormonální pilulky. Málokdy se ale probírají další typy antikoncepce, které jsou svojí úspěšností dokonce lepší nebo mají méně nežádoucích účinků. Společně tedy projdeme všechny existující způsoby antikoncepce, představíme si, jak fungují, jaké mají výhody i nevýhody a pro koho jsou nejvhodnější. 

V dnešním článku si krátce představíme jednotlivé typy antikoncepce a poradíme vám, jak pro sebe vybrat tu nejlepší antikoncepci, a také proč zkusit kombinovat více metod. V dalších článcích si probereme jednotlivé metody dopodrobna. 

Rozdělme si metody antikoncepce na hormonální, mechanické, chemické, behaviorální a chirurgické. 

Mezi hormonální metody patří všechny způsoby užívání hormonů, které různými principy zabraňují početí. Řadí se sem hormonální pilulky, náplasti, vaginální kroužky, podkožní implantáty, hormonální injekce a hormonální nitroděložní tělíska. 

Mechanické metody spočívají ve vytvoření bariéry mezi spermiemi a děložním čípkem ženy (tedy zabraňují vstupu spermií do ženského těla). Patří sem mužské a ženské kondomy, diafragmy a cervikální pesary. 

Chemické metody, jako jsou spermicidní gely, pěny, globule a spermiostatické gely či krémy, mají negativní efekty na spermie, čímž chrání před početím. Nedoporučují se ale pro samostatné použití vzhledem k jejich nízké spolehlivosti, jsou tedy spíše doplňkovými metodami k mechanickým typům antikoncepce. Mezi chemické metody můžeme zařadit i nehormonální tělíska, které uvolňuje látky působící proti spermií a zároveň vytváří nevhodné prostředí pro uhnízdění oplodněného vajíčka. 

Behaviorální neboli přirozené metody antikoncepce jsou založené na vyhýbání se pohlavnímu styku v době ovulace ženy. Spolehlivou metodou pro zjišťování ovulace je symptotermální metoda (STM). Méně spolehlivá je pak kalendářní metoda nebo použití pomůcek pro zjištění ovulace jako jsou ovulační testy nebo mikroskop na sliny. Existují také počítače založené na kalendářní metodě s využitím velkého množství dat cyklů žen, což oproti kalendářní metodě zvyšuje jejich účinnost. Jako doplňkovou metodu zde zmíníme i přerušovanou soulož, která má za cíl při mužské ejakulaci zabránit spermiím vniknutí do dělohy ženy. 

Chirurgické, nereverzibilní metody obsahují ženskou sterilizaci (přerušení vejcovodů) a mužskou sterilizaci (vazektomii – podvázání chámovodů). Tyto metody jsou vhodné pro lidi, kteří ze zdravotních anebo osobních důvodů už vůbec děti nechtějí. Je velmi obtížné až nemožné v případě potřeby plodnost obnovit, proto je dobré tento způsob antikoncepce pořádně zvážit.

Jak si vybrat antikoncepci?

Níže naleznete jednotlivá kritéria pro výběr antikoncepce. Zkuste si položit napsané otázky a rozhodnout se, co je pro vás při výběru antikoncepce klíčové.

Je pro mě důležitá spolehlivost antikoncepce? Mohu si teď dovolit otěhotnět nebo je to pro mě nepřijatelná možnost? 

Spolehlivost antikoncepce je vyjádřena tzv. Pearl indexem. Je to matematické vyjádření spolehlivosti antikoncepce a ukazuje, kolik žen ze 100 za rok při používání dané metody neplánovaně otěhotní. Tedy čím nižší je Pearl index, tím je antikoncepce spolehlivější. Ukazuje nám tedy pravděpodobnost otěhotnění v procentech. Pearl index se dělí na index ideálního (teoretického) použití v případě, že by nedošlo k žádné chybě, a na index typického použití, ve kterém jsou započteny možné chyby uživatelů a další vlivy ovlivňující spolehlivost antikoncepce. Některé typy antikoncepce mají oba indexy stejné vzhledem k tomu, že nemohou být ovlivněny uživateli (např. podkožní implantát nebo sterilizace).

Pokud si nemohu dovolit otěhotnět, volím antikoncepci s co nejnižším Pearl indexem, případně volím kombinaci více metod (viz níže).

Tabulka spolehlivosti jednotlivých typů antikoncepce

Níže uvedená tabulka uvádí Pearl index všech typů antikoncepce. Při sledování spolehlivosti doporučujeme sledovat spíše index typického použití, který se více blíží realitě. 

MetodaPearl index ideálního použitíPearl index typického použití
Žádná metoda8585
Přerušovaná soulož422
Kondom mužský214
Kondom ženský522
Antikoncepční pilulky0,58
Antikoncepční náplast0,58
Vaginální kroužek0,48
Hormonální injekce0,23
Podkožní implantát0,090,09
Hormonální tělísko0,40,5
Nehormonální tělísko0,70,8
Diafragma s gelem417
Cervikální pesar s gelem2234
Spermicid925
STM (při abstinenci v plodné dny)0,22
Kalendářní metoda918
Ženská sterilizace0,50,5
Mužská sterilizace0,10,15
Pozn: Tabulka vychází z šesti zdrojů, které uvádějí různá čísla a obsahuje tak průměrné hodnoty získané z odlišných zdrojů.

Chci se kromě početí chránit i před pohlavně přenosnými chorobami (STD)?

Pokud je pro mě důležitá ochrana před STD, musím zvolit bariérový typ antikoncepce – a to mužský nebo ženský kondom.

Jsem ochotná/ý přijmout rizika a vedlejší účinky antikoncepce? Nevadí mi zasáhnout do přirozeného chodu těla a riskovat negativní projevy? Nebo je pro mě podstatná přirozenost a své tělo chci za každou cenu chránit?

Nebojím-li se zdravotních rizik, mohu používat hormonální způsoby antikoncepce, nitroděložní tělíska i spermicidní gely. Pokud je pro mě podstatná přirozenost a své tělo chci chránit, využiji spíše mechanické (bariérové) a behaviorální (přirozené) metody antikoncepce.

Chci být plodná/ý v následujících letech nebo děti vůbec nechci/nemůžu mít?

Pokud již nepotřebuji svoji plodnost a nevadí mi zasáhnout do svého těla, volím chirurgické metody sterilizace.

Jsem ochotná/ý vzdát se jednoduchosti použití a věnovat určitý čas do používání antikoncepce? Chce se mi učit s novou metodou, mám na to prostor? Nebo jsem zaneprázdněná/ý a preferuji antikoncepci, o kterou se nebudu muset příliš starat?

Nechci-li se antikoncepci věnovat, využiji hormonální způsoby (především ty, na které nemusím moc myslet – tedy náplasti, kroužky či implantáty nebo injekce). Další metodou, která by mi v tomto vyhovovala, je hormonální nebo nehormonální nitroděložní tělísko. Téměř úplně bez starosti je pak trvalé chirurgické přerušení plodnosti. Jednoduchou metodou je také použití kondomu, ale musí se používat správně a vyžaduje opatrnost. Pokud mám čas, který mohu antikoncepci věnovat, můžu se naučit symptotermální metodu nebo můžu vyzkoušet mechanické typy, jako jsou pesary a diafragmy. Ani tyto typy antikoncepce mi po prvotním seznámení s nimi nezaberou příliš mnoho času.

Vadilo by mi, kdyby antikoncepce narušovala spontánnost sexu? Řeším estetičnost před sexem?

Pokud nechci narušovat spontánnost sexu, nejsou pro mě typy antikoncepce, které vyžadují použití těsně před stykem (tedy kondomy a spermicidní gely, globule apod.). Pokud mi vadí, že antikoncepce kazí vzhled genitálií, vyloučím též kondomy a spermicidní gely (které mohou vytékat při styku a kazit tak estetický dojem).

Mohu si dovolit finančně nákladnější antikoncepci nebo hledám co nejlevnější variantu? Je pro mě cena antikoncepce klíčová v jejím výběru?

Mezi nejlevnější varianty patří určitě behaviorální metody, ke kterým zpravidla není potřeba téměř nic. Finančně výhodné jsou diafragmy a pesary. Pokud styk nemám často, vyplatí se mi kondomy. Pokud ale styk mívám pravidelně a nevadí mi hormonální antikoncepce nebo nitroděložní tělísko, vyberu si z těchto metod. Musím ale počítat s vyšší pořizovací cenou.

Zastavují mě nějaké morální otázky? Jsem z křesťanského prostředí a nechci porušovat daná pravidla? Vadí mi antikoncepce s potratovými účinky? 

Z křesťanského pohledu bývají povolenými způsoby antikoncepce především ty přirozené (behaviorální), které nevyřazují ze styku plodnost, ale naopak s ní pracují. 

Potratové účinky antikoncepce, tedy ty, které dovolují splynutí spermie a vajíčka, ale brání uhnízdění oplodněného vajíčka (nidaci), mohou být pro mě problém, pokud beru vznik života právě jako toto splynutí. Metody antikoncepce, které (ačkoliv prvotně nefungují na tomto principu) mohou bránit nidaci, jsou především nitroděložní tělíska a hormonální typy antikoncepce.

Kombinování

Pro zvýšení účinnosti antikoncepce je skvělé kombinování více metod, protože pravděpodobnost, že selžou obě dvě, je velmi nízká. Při kombinování tří antikoncepcí se pak dostáváme k účinnosti téměř 100%. Existují kombinace, které společně tvoří perfektní parťáky, pak ale i kombinace, které jsou naopak kontraproduktivní. Zároveň není třeba to přehánět. Ve strachu z otěhotnění můžeme vymyslet kombinaci klidně čtyř metod, je to ale jednak zbytečné, druhak i nepohodlné, vyjde to draho a ještě k tomu to můžeme překombinovat, ztratit se v tom a nic nepoužít pořádně. Ideální je tedy využít dvou až tří typů antikoncepce.

Příklady kombinací, které fungují

Mechanické (bariérové) + chemické metody: kondom/pesar/diafragma a spermiostatický/spermicidní gel

Mechanické (bariérové) + behaviorální (přirozené) metody: v plodném období místo abstinence použití mechanických metod sice snižuje účinnost, ale umožňuje styk i během plodných dnů

Chemické + behaviorální (přirozené) metody: spermicidy zvyšují ochranou funkci a navíc mohou fungovat jako lubrikanty

Nitroděložní tělíska + chemické metody: tělíska jsou velmi spolehlivé, ale pro zvýšení ochrany mohou pomoct opět spermicidy

Hormonální + mechanické (bariérové) metody: kombinace chránící kromě početí i před STD

Ideálním doplňkem pro dvě různé kombinace je přerušovaná soulož, která se dá použít s jakoukoliv metodou.

Co naopak určitě nekombinovat?

Metody z jedné kategorie (více hormonálních/mechanických/chemických metod najednou). 

Kombinací více hormonálních metod bychom si mohli velmi ublížit, což naštěstí pohlídá i lékař, protože všechny hormonální typy antikoncepce jsou na předpis. Nemůžeme kombinovat ani dva kondomy (dva mužské, ani mužský s ženským) kvůli tření, které by kondomy mohlo porušit. Nedoporučuje se ani pesar/diafragma a kondom (opět kvůli porušení třením). Kombinace více chemických metod (spermicidních a spermiostatických gelů) by byla velmi nepohodlná a mohla by způsobit alergickou reakci.

Zmínka na závěr: postkoitální antikoncepce.

Jedná se „tabletku po“, která je volně dostupná (není vázaná na lékařský předpis). Používá se jako poslední záchrana, když jiný typ ochrany selže. Rozhodně by neměla být používána jako pravidelná antikoncepce, neboť její vedlejší účinky na tělo jsou velké a spolehlivost není příliš vysoká (uvádí se 85% při ideálním včasném použití). Tabletka díky obsahu hormonů brání uvolnění vajíčka z vaječníku a znemožňuje spermiím případné již uvolněné vajíčko oplodnit. Po rizikovém styku se dá také zavést nitroděložní nehormonální tělísko (může to být až pět, maximálně však sedm dní po styku). Tělísko má potratové účinky, a proto může pomoci proti otěhotnění i v případě styku, který proběhl během ovulace, kdy by postkoitální pilulka nezabrala.